Nieuwe Website

27-08-2020

De website www.ama.nl verandert binnenkort in www.samn.nl. Stichting Amateur Musical Nederland (SAMN), organisator van de Amateur Musical Awards zal de komende jaren een actievere rol gaan spelen in de ondersteuning van de Nederlandse musical amateurs. De uitreiking van de Amateur Musical Awards is een van de activiteiten die de stichting zal organiseren. Daarom zal er dit najaar een nieuwe website worden gelanceerd, waar meer de nadruk wordt gelegd op de activiteiten vanuit Stichting Amateur Musical Nederland. Op deze site kunnen organisaties natuurlijk blijven aanmelden voor de Amateur Musical Awards. Naar alle waarschijnlijkheid zullen deze eind 2021 weer worden uitgereikt!

Terug naar het overzicht